Самайбекова Зейнегүл  Кубатбековна

3

  • Туулган жылы

12.08.1978-ж

  • Туулган жери

Чүй облусу, Кемин району, Кара-Булак айылы.

  • Кызматы жана иштеген жери

э.и.к., «Дүйнөлөк экономика» кафедрасынын   башчысы

  • Илимий даражасы

э.и.к., доцент.

  • Билими

Жогорку. КМКТАУ. « Дүйнөлүк экономика» адистигин бүтүргөн.

  • Эмгекстажы

13 ж.

  • Эмгектеринин саны:

Илимий эмгектери 11, анын ичинен 8 макала, 3 усулдук чыгарылыш

  • Илимийишининбагыты:

КРдагы тышкы жардамдар жана алардын колдонулушу.
Корпоративдик башкаруунун эффективдүүлүгүн баалоонун маселелери.
Корпоративдик маданияттын калыптанышы.
Социалдык экономикалык системасында уюштуруунун маданияты -  башкаруунун объектиси катары.
Уюштуруу маданиятынын көрсөткүчтөрүн баалоону системалаштыруудагы методологиялык маселелери.
Социалдык экономикалык маселелердин чечилишиндеги азыркы илимий көз-караштардын жана мамилелердин системасы 

  • Байланышмаалыматы:

кызматтык телефону: 54 - 56 – 64